en:Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe (*)
Registration

en:Twój koszyk

0 en:produktów
0 tickets
0 en:karnetów
Order value 0 PLN
en:przejdź do koszyka

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW DO MUZEUM

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży biletów do muzeum [nazwa muzeum], zwanego dalej "Muzeum".
 2. Regulamin określa także prawa i obowiązki klientów korzystających z usług Muzeum.
 3. Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§ 2. Bilety wstępu

 1. Bilety wstępu do Muzeum można nabyć:
  - na miejscu w kasie Muzeum,
  - online na stronie internetowej Muzeum.
 2. Rodzaje biletów wstępu i ich ceny są określone w cenniku Muzeum, dostępnym na stronie internetowej oraz w kasie Muzeum.
 3. Bilet wstępu jest ważny jednorazowo i uprawnia do jednokrotnego wejścia do Muzeum w dniu jego zakupu.
 4. Bilety ulgowe przysługują dzieciom, młodzieży, osobom starszym oraz innym uprawnionym według obowiązujących przepisów.
 5. Osoby korzystające z ulgowych biletów wstępu zobowiązane są do okazania dokumentu potwierdzającego uprawnienia do ulgi.

§ 3. Zakup biletów online

 1. Zakup biletów online jest możliwy na stronie internetowej Muzeum.
 2. Po dokonaniu płatności online, klient otrzymuje potwierdzenie zakupu w formie elektronicznej na podany adres e-mail. Potwierdzenie to należy okazać przy wejściu do Muzeum.

§ 4. Wejście do Muzeum

 1. Osoby posiadające bilety wstępu uprawnione są do wejścia do Muzeum w godzinach jego otwarcia.
 2. Klient zobowiązany jest do okazania biletu wstępu przy wejściu do Muzeum.

§ 5. Zakaz przekazywania biletów

 1. Bilet wstępu jest dokumentem osobistym i nie może być przekazywany innej osobie.
 2. W przypadku stwierdzenia próby użycia biletu przez inną osobę, Muzeum ma prawo odmówić wstępu lub wydalenia z obiektu.

§ 6. Regulamin zwiedzania

 1. Klienci zobowiązani są do przestrzegania regulaminu zwiedzania Muzeum.
 2. Wszelkie uszkodzenia eksponatów lub naruszenia regulaminu zwiedzania mogą skutkować wydaleniem z Muzeum oraz poniesieniem odpowiedzialności prawnej.

§ 7. Zmiany w regulaminie

 1. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.
 2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna na stronie internetowej Muzeum.

§ 8. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące biletów wstępu można składać w kasie Muzeum lub za pośrednictwem kontaktu e-mailowego podanego na stronie internetowej Muzeum.

 2. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia [data] i jest ważny do odwołania.

[nazwa Muzeum] [adres Muzeum] [telefon kontaktowy] [e-mail kontaktowy] [data wprowadzenia regulaminu]

Ten regulamin stanowi jedynie przykład i może wymagać dostosowania do konkretnych potrzeb i przepisów obowiązujących w danym regionie lub kraju. Przed wprowadzeniem regulaminu należy skonsultować się z prawnikiem lub specjalistą ds. regulaminów.

en:powrót