Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historii Polski z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK: 73/2006, NIP: 701-00-15-596, REGON: 140530761.

b) Z inspektorem ochrony danych, Arturem Boguszem, można się skontaktować pod numerem telefonu 609004176 lub mailowo: daneosobowe@muzhp.pl

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
- rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO,
- zawarcia i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
- realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisu prawa, w tym prowadzenia rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej, a także archiwizowania dokumentacji na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
- udzielania informacji uprawnionym podmiotom na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
- realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
- wykonywania zadań w ramach działalności administracyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
- wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO,
- obsługi formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
- obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
- zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

d) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

e) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody, zakończenia współpracy oraz na podstawie przepisów archiwizacyjnych.

g) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

h) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu na zasadach art. 21 RODO.

i) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.

j) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.

k) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Polityka prytwatności PDF