Wczytuję dane...
ISBN: 978-83-65248-39-8
Wysyłka od: 16.00 PLN

Pierwsze wzmianki o Polakach w Chicago pochodzą z lat 30. XIX wieku. Nasilenie polskiego osadnictwa w tym mieście nastąpiło po 1850 roku i odtąd było kilka fal polskiej emigracji do Stanów Zjednoczonych. Dziś na obszarze metropolitalnego Chicago mieszka w przybliżeniu 800 tysięcy osób o polskich korzeniach. Ta olbrzymia, zróżnicowana polska diaspora jest od wielu dziesięcioleci obiektem badań i opracowań naukowych – i wciąż budzi żywe zainteresowanie historyków licznych specjalności, socjologów, antropologów społecznych.

Zgromadzone w tomie artykuły i szkice nie tworzą syntezy polskich losów w Chicago. Wybrane wycinki rzeczywistości mówią jednak wiele o złożoności doświadczeń osób polskiego pochodzenia w kolejnych okresach rozwoju miasta. Ukazują tkankę społeczną Polonii – dawną i obecną – oraz dynamikę jej przemian.

Spis treści:

Adam Walaszek – Wstęp

Marcin Borys – Kształtowanie się sieci polskich parafii etnicznych w Chicago do końca XIX wieku

Krzysztof Wasilewski – Czy polscy imigranci powinni strajkować? „Dziennik Chicagoski” wobec robotniczych niepokojów w latach 90. XIX wieku

Joanna Dobrowolska – Polska i Polacy na Światowej Wystawie Kolumbijskiej w Chicago

Adam Walaszek – Życie codzienne w dzielnicy Back of the Yards, Chicago 1905–1909

Marcin Szerle – Chicago oczami imigrantów z ziem polskich. Obraz miasta i jego mieszkańców utrwalony we wspomnieniach

Dominic A. Pacyga – Polonia w Chicago a problem przestępczości nieletnich

Monika Gabryś-Sławińska – Aleksander Szczepański versus „Tygodnik Ilustrowany”, czyli o dwóch spojrzeniach na Chicago końca lat 20. i początku lat 30. XX wieku

Janusz Wróbel – Polonia chicagowska w polityce PRL (1955–1989)

Andrzej Bonusiak – Szkoła polska w Chicago, jej historyczne funkcje, znaczenie i perspektywy na przyszłość

Paweł Sieradzki – Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Chicago w 1926 roku i jego polscy uczestnicy

Karolina Skalska – Działalność polonijnych firm fonograficznych w Chicago drugiej połowy XX wieku na podstawie katalogu nagrań dźwiękowych Biblioteki Muzeum Polskiego w Ameryce

Magdalena Grassmann – Polska społeczność medyczna w Chicago. Historia i współczesność

Anna Horolets – Przestrzenie rekreacji polskich migrantów w Chicago

Maria Zakrzewska – Chicagowska Biblioteka Publiczna w służbie Polonii

Aneks: Antoinette L. Trela – Polish Women’s Alliance of America – Związek Polek w Ameryce. Moje doświadczenia jako imigrantki i wieloletniej członkini PWA

Wydawca: Muzeum Historii Polski w Warszawie

Redakcja naukowa: Adam Walaszek

Książka

 • Liczba stron: 

  364

 • Rok wydania: 

  2020

 • Typ okładki: 

  miękka

 • Wydawca: 

  Muzeum Historii Polski

 • Wymiary: 

  16,5 x 23,5