Wczytuję dane...
ISBN: 978-83-66448-32-2
Wysyłka od: 16.00 PLN

Pojęcia niepodległości i suwerenności w ich współczesnych znaczeniach mają w tradycji polskiej stosunkowo krótką historię. Terminy te zaczęły funkcjonować w powszechnym użyciu dopiero w momencie, kiedy Polska niepodległość właśnie traciła. Wcześniejszy dyskurs polityczny nie znał tych słów, posługując się odmiennym aparatem pojęciowym. Czy oznacza to jednak, że idee te były wówczas nieobecne?

"Najwyższa Pani swoich praw. Idee wolności, niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej 1569–1795", pod redakcją naukową Anny Grześkowiak-Krwawicz to publikacja wydana wspólnie z Instytutem Badań Literackich PAN oraz Polskim Towarzystwem Badań nad Wiekiem Osiemnastym. To zbiór artykułów naukowych przygotowanych przez badaczy zajmujących się historią Polski w epoce nowożytnej i stanowiących próbę odpowiedzi na pytanie o to, jak w myśli i dyskursie politycznym Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a także w rozważaniach filozoficznych, prawnych, w szeroko rozumianej literaturze pięknej, a nawet w dziełach artystycznych od XVI–XVIII w. przedstawiano kwestie związane z niezawisłością państwa, jego podmiotowością w grze mocarstw europejskich, suwerennością w stosunkach międzynarodowych.

Wśród Autorów znaleźli się m.in. Igor Kąkolewski, Andrzej Zakrzewski, Urszula Augustyniak, Andrzej Rachuba, Michał Zwierzykowski i Zofia Zielińska.

Redakcja naukowa: Anna Grześkowiak-Krwawicz

Książka

 • Liczba stron: 

  346

 • Typ okładki: 

  miękka

 • Wydawca: 

  Muzeum Historii Polski, Instytut Badań Literackich PAN

 • Wymiary: 

  14,5 x 20,5