Wczytuję dane...
ISBN: 978-83-65248-23-7
Wysyłka od: 16.00 PLN

Wybór studiów mediewisty, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, rozproszonych dotąd w trudno dostępnych publikacjach, które ukazywały się w czasie minionych trzydziestu lat. Teksty te, uzupełniające się wzajemnie, przedstawiają proces kształtowania się idei monarchii jagiellońskiej, wieloaspektowy przebieg realizacji tej koncepcji, rozwój terytorialny państwa Jagiellonów, zasięg ich wpływów, politykę dynastyczną, styl sprawowania władzy, rolę doradców królewskich, dostojników i możnowładców, relacje królów z elitą polityczną i reprezentacją sejmową, symptomatyczne napięcia i kryzysy polityczne, spory o zasady ustrojowe państwa. Autor dokonuje także interpretacji znaczenia scenariuszy niektórych ceremonii – uroczystych powrotów zwycięskiego Jagiełły na Wawel oraz pogrzebów Kazimierza Wielkiego i Zygmunta Augusta – odczytując z nich komunikaty o autorytecie i misji władcy oraz o stabilności państwa i panującym w nim ładzie prawnym.

Redakcja: Paweł Derecki

Publikację dofinansowała Fundacja Centrum Badań Historycznych

Książka

 • Liczba stron: 

  350

 • Typ okładki: 

  twarda

 • Wydawca: 

  Muzeum Historii Polski, Wydawnictwo Avalon

 • Wymiary: 

  15 x 20,5