Wczytuję dane...
ISBN: 978-83-65248-06-0
Wysyłka od: 16.00 PLN

Najstarszy spisany w języku polskim żywot św. Kazimierza Jagiellończyka, pióra Mateusza Chryzostoma Wołodkiewicza, powstał w 1606 roku, po czym zaginął bez śladu na kilkaset lat. Dzięki odnalezieniu w ostatnim czasie unikatowego egzemplarza tego tekstu czytelnicy mają dziś szansę poznać zagubiony dotąd utwór w starannym i przystępnym opracowaniu Jana Okonia przy współpracy Katarzyny Gary i Jolanty Rzegockiej. Publikujemy go razem z pozostałymi żywotami świętego: pierwszą z serii biografią królewicza autorstwa legata papieskiego Zachariasza Ferreriego (1521), łacińskim dziełem Grzegorza Święcickiego (1604), służącym za podstawę przekładu Wołodkiewicza, a także powstałą niemal równolegle wersją Piotra Skargi (1610). Książka, bogato ilustrowana, wyróżnia się piękną szatą graficzną.  

  

Spis treści:

 

Wstęp, napisał Jan Okoń_11

Bibliografia_53

Zasady wydania_58

Napis na tabliczce epitafijnej Chryzostoma Wołodkiewicza w Krożach_61

Mateusz (Chryzostom) Wołodkiewicz: Coelesti foedere iungit –

Niebieskim przymierzem wiąże…_63

 

ŻYWOT PRZECHWALEBNEGO WYZNAWCE ŚWIĘTEGO

KAZIMIERZA… przez Mateusza Chryzostoma Wołodkiewicza

przełożony, opracował Jan Okoń_65

 

Jaśnie Wielmożnej… Zofijej z Mielca… Chodkiewiczowej_67

Żywota przechwalebnego wyznawce część pierwsza_73

Żywota część wtóra_83

Dokończenie żywota_102

Świadectwo dowodne_104

Brewe albo Dekret Ś. Ojca papieża_106

Modlitwy nabożne ku ś. Kazimierzowi i Pannie Naświętszej_107

Modlitwa ś. Kazimierza do Najświętszej Panny każdodzienna,

przełożył ks. S[tanisław] G[rochowski]_109

Zachariasz Ferreri, Hymny o ś. Kazimierzu, z królów polskich_121

Zachariasz Ferreri, Na grób ś. Kazimierzowi_124

 

A N E K S Y

Zachariasz Ferreri, Vita beati Casimiri confessoris – Żywot

błogosławionego Kazimierza wyznawcy, opracowała i przełożyła

Katarzyna Gara_129 

Grzegorz Święcicki, Theatrum sancti Casimiri – Vita sancti Casimiri,

opracowała Katarzyna Gara_177

Piotr Skarga, Żywot świętego Kazimierza królewica polskiego,

opracował Jan Okoń przy współpracy Katarzyny Gary_219

 

Summary_233

Santrauka _238

Spis ilustracji_242

Książka

 • Liczba stron: 

  244

 • Rok wydania: 

  2016

 • Typ okładki: 

  miękka

 • Wydawca: 

  Muzeum Historii Polski

 • Wymiary: 

  15,2 x 22,4