Wczytuję dane...
ISBN: 978-7181-836-3
Wysyłka od: 16.00 PLN

"Była to nie tylko chrystianizacja, lecz także recepcja kultury bizantyjskiej w świecie kultury łacińskiej. W tej pokojowej integracji wykorzystano mechanizmy unii personalnych znane na gruncie polskim. Próby odpowiedzi na pytania o motywy, znaczenie i skutki unii horodelskiej znajdą Czytelnicy na stronach niniejszej książki”.

redakcja: Sławomir Górzyński
 

Spis treści:
Słowo wstępne | Andrzej Krzyżanowski

Listy

List Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego do organizatorów i uczestników międzynarodowej konferencji „600 lat unii horodelskiej” (Warszawa, 27 września 2013 r.)
List Ministra Spraw Zagranicznych RP (Warszawa, 26 września 2013 r.)
List dyrektora Biura Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zofi i Wileńskiej do Andrzeja Krzyżanowskiego, marszałka Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego (Warszawa, 9 lipca 2013 r.)
List Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego (Warszawa, 27 września 2013 r.)
List zastępcy przewodniczącego sejmu Republiki Litewskiej Gediminasa Kirkilasa do Andrzeja Krzyżanowskiego, marszałka Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego — tekst oryginalny (Wilno, 27 września 2013 r.)
List zastępcy przewodniczącego sejmu Republiki Litewskiej Gediminasa Kirkilasa do Andrzeja Krzyżanowskiego, marszałka Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego — tłumaczenie z języka litewskiego (Wilno, 26 września 2013 r.)
List ambasadora Republiki Litewskiej w RP Lorety Zakarevičiene do Andrzeja Krzyżanowskiego, marszałka Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego (Warszawa, 23 października 2013 r.)
List zastępcy przewodniczącego sejmu Republiki Litewskiej Gediminasa Kirkilasa do Andrzeja Krzyżanowskiego, marszałka Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego — tekst oryginalny (Wilno, 26 kwietnia 2014 r.)
List zastępcy przewodniczącego sejmu Republiki Litewskiej Gediminasa Kirkilasa do Andrzeja Krzyżanowskiego, marszałka Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego — tłumaczenie z języka litewskiego (Wilno, 25 kwietnia 2014 r.)


Wprowadzenie | Sławomir Górzyński
Warszawa - Unia horodelska — wstęp do dyskusji | Henryk Samsonowicz
Białystok - Droga do Horodła — budowanie zbliżenia polsko-litewskiego od Krewa | Jan Tęgowski
Lublin - Stosunek polskiej elity politycznej do unii w Horodle | Anna Sochacka
Częstochowa - Genealogiczno-heraldyczne i prozopograficzne uwarunkowania unii horodelskiej w świetle tradycji historiograficznej | Marceli Antoniewicz
Toruń - Adopcja horodelska w świetle praktyki adopcji herbowej w późnośredniowiecznej Polsce | Jan Wroniszewski
Kijów (Ukraina) - Polityka ekonomiczna wielkiego kniazia litewskiego Witolda na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego po unii w Horodle — szkic problemu | Andrii Blanutsa
Aberdeen (Wielka Brytania) - Unia horodelska na tle europejskim | Robert Frost
Mińsk (Białoruś) - Import polski „dobrych praw chrześcijańskich” i ich recepcja w Wielkim Księstwie Litewskim od schyłku XIV wieku do pierwszej połowy XVI wieku | Aliaksandr Hruša
Kraków - Co zostało po Horodle? Negocjacje wokół unii w XV wieku a sprawy dynastii | Lidia Korczak
Wilno (Litwa), Moskwa (Rosja) - Unia horodelska a wojna domowa w Wielkim Księstwie Litewskim po śmierci Witolda | Sergiej Polechov
Gießen (Niemcy) SCHILT DER CRISTENHEITE I SCUTUM CHRISTIANITATIS — spory polsko-krzyżackie a retoryka przedmurza / tarczy na początku XV wieku | Paul Srodecki
Zielona Góra - Minigajło — przodek Meysztowiczów herbu Rawicz | Joanna Karczewska
Warszawa - Ród Niemiry z Wsielubia — Niemirowiczowie i Szczytowie herbu Jastrzębiec do połowy XVI wieku | Tomasz Jaszczołt
Warszawa - Perypetie rodu marszałka Jakuba Rałowicza herbu Pobóg (XV–XVI wiek) | Henryk Lulewicz
Kraków - Potomkowie sygnatariuszy z Horodła w elicie Korony i Litwy kolejnych wieków | Marek Jerzy Minakowski
Poznań - Unia polsko-litewska w latach 1569–1795 | Grzegorz Błaszczyk
Kraków - PRZY LACKIM ORLE, PRZY KONIU KIEJSTUTA, ARCHANIOŁ RUSI NA PROPORCACH BŁYSŁ! Tradycje unii horodelskiej w życiu narodowym czasów niewoli | Franciszek Ziejka

Książka

 • Liczba stron: 

  312

 • Rok wydania: 

  2015

 • Typ okładki: 

  twarda

 • Wydawca: 

  Muzeum Historii Polski, Wydawnictwo DiG

 • Wymiary: 

  17 x 24,5